За нас

ИНЕКС АГРО ООД  е семейна компания, регистрирана през 2006 година година с основен предмет на дейност отглеждане и преработката на плодове – сливи и ябълки. Дружеството притежава собствени конвенционални и биологично отглеждани насаждения в полите на Стара планина, в землищата на с. Славейково и с. Скалско, общ. Дряново. Насажденията са създадени в периода 2006 – 2009 година като по-голямата част от тях се напояват посредством система за капково напояване.

ИНЕКС АГРО ООД се специализира в сушенето на плодове и зеленчуци. Производствената база на компанията се намира в с. Славейково, общ. Дряново. Дружеството разполага с три камерни и една тунелна сушилни, както и със съвременно оборудване да преработка и опаковка на сушени плодове и зеленчуци.

ИНЕКС АГРО ООД използва основно собствени плодове за сушене, но също така си сътрудничи с утвърдени земеделски стопанства за доставката на пресни плодове и зеленчуци за последваща преработка.

Освен сушени плодове, ИНЕКС АГРО ООД произвежда и директен ябълков сок от своите насаждения.

Дружеството притежава климатична камера с обем 600 куб.м. за съхранение на пресните плодове.

В дружеството е утвърдена Ситема за анализ на риска и контрол на критичните точки (НАССР).

Биологичното производство и преработка се контролират от външна независима контролираща организация, която ежегодно извършва провекри на място на био градината и преработваната продукция и издава сертификат за биологичен произход на суровите и сушени плодове.

В нашата работа се стремим да поддържаме доверието на своите клиенти и да разширяваме асортимента на предлаганите крайни продукти. Сушените плодове на ИНЕКС АГРО ООД срещат добър прием както на българския пазар, така и външни пазари. 

 

© 2018 Инекс Агро ООД. Всички права запазени.